تماس با من

چطور می‌توانم کمک‌تان کنم؟
لطفا برای مـن بنویسید.
پیام‌ها تا ۷۲ ساعت پاسخ داده می‌شود.

درمانگاه مرکز روان پزشکی ایران
چهارشنبه‌ها ۸ تا ۱۱ صبح

کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج،
بعد از سه‌راه ارج، نبش کمربندی آزادگان

کلینیک دکتر ایرج سیاسی
مرکز روان‌پزشکی ایران
یکشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷

کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج،
بعد از سه‌راه ارج، نبش کمربندی آزادگان

© نقل مطالب از این تارنما با ذکر منبع کاملا آزاد است.

این تارنما تنها از عکس‌هایی استفاده می‌کند که برای درج آن از صاحب اثر اجازه داشته باشد.