دربـاره مــن

من یک روان‌‌پزشک اجتماعی هستم؛ و در این نقش می‌کوشم هم در کار بالینی و هم در تبیین روان‌پزشکانه‌ی مسائل در سطح رسانه و برای جامعه بر نقش عوامل اجتماعی و سهم سیاستگذاری‌های کلان تاکید کنم.
روان‌درمانی روانکاوانه این امکان را می‌دهد تا روان‌پزشک درکی هرمونتیک از وضعیت‌های انسانی به کف آورد، و سهم مسولیت فردی در تولید نشانه‌ها را دریابد.

برای کسب سوژگی در انسان ایرانی به شکلی توامان باید بر تکلیف دولت و مسولیت فرد تاکید کرد. در عین حال ما به تمرین اندیشمندانه‌ی زیست گروهی و اجتماعی نیاز داریم. وجه سوم کار حرفه‌ای من -گروه‌درمانی- تلاشی است برای پاسخ به این بعد.

تحصیلات

· روان‌‌پزشک اجتماعی و روان‌درمانگر روانکاوانه فرد و گروه
· عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
· عضو هیأت مدیره و سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
· دانش‌آموختۀ روان‌درمانی روانکاوانه. مؤسسه ویلیام آلانسون وایت. نیویورک
. دانش‌آموختۀ دیپلم گروه‌درمانی روانکاوانه. انستیتو تحلیل گروهی استکهلم
· عضو هیأت بورد سکشن روان‌درمانی انجمن جهانی روان‌پزشکی
· عضو جامعۀ جهانی مطالعۀ روانکاوانۀ سازمان‌ها (ISPSO)، و جامعۀ جهانی تحلیل گروهی (gasi)

وضعیت دانشگاهی

مسولیت‌های مدیریتی

همکاری با انجمن‌های علمی

جوایز و دستاوردها

سخنرانی در نشست‌ها و کنگره‌های بین‌المللی

برخی کتاب‌ها

پروژه‌های ملی