گزارش پایانی در جایگاه دبیر علمی کنگرۀ چهارم روانکاوی

به نمایندگی از کمیتۀ علمی چهارمین کنگرۀ روانکاوی و روان‌درمانی پویای ایران از چهره‌های نامدار روانکاوی و روان‌درمانی‌ روانکاوانۀ ایرانی و موسسات معتبری که با کنگره همراهی کردند و این رویداد شگفت را باعث شدند بی‌نهایت سپاسگزارم…

سيزدهمين سمينار بالينی كميتۀ روان‌درمانی‌ انجمن علمی روان‌‌پزشکان ایران

سيزدهمين سمينار بالينی كميتۀ روان‌درمانی‌ انجمن علمی روان‌‌پزشکان ایران، كه مبتنی بر رويكردهای مختلف تحليلي است با حضور دكتر تورج مرادی و دکتر امير حسين جلالی ندوشن به عنوان واكاو (Discussant)، و با رياست دكتر مهديه معين در تاريخ ٢٩ تيرماه ١٤٠٢ از ساعت ١٤:٣٠ لغايت ١٦:٣٠ به‌ صورت وبینار برگزار شد.