اعلان آغاز فعالیت گروه آموزشی مانژه

گروه آموزشی مانژه که در تاریخ ۱۷خرداد ۱۴۰۲ آغاز خود را خبر می‌دهد زاییده‌ی نیازی است که در اکوسیستم تفکر روان‌کاوی ایران لمس می‌شود. «گروه آموزشی مانژه» بر آن است که زیست روانکاوانه‌ی خود را در بستر رو به تکامل همین زیست-بوم مشق کرده‌ و با تکیه به اهداف…