مانژه به شکل رسمی آغاز کرد

گروه آموزشی مانژه روز جمعه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ با برگزاری جلسه‌ای کوتاه که با سخنرانی دکتر دیوید هندرسن همراه شد به شکل رسمی کار خود را آغاز کرد.‌