برنامه بازگشت به اجتماع یکی از زیرمجموعه‌های برنامه کلی‌تری به نام برنامه مهارت‌های زندگی مستقل و اجتماعی است که بوسیله مرکز تحقیقات بالینی بازتوانی روان‌پزشکی در دانشگاه UCLA تهیه شده است. این برنامه برای افراد مبتلا به اختلالات روانی طولانی‌مدت و راجعه، به ویژه اسکیزوفرنیا، اختلال دوقطبی و افسردگی شدید طراحی شده است. هدف از برنامه بازگشت به اجتماع این است که بیماران را با اطلاعات و مهارت‌های لازم برای یک زندگی مستقل اجتماعی آشنا ساخته و توانایی بهره‌گیری از خدمات بازتوانی روانی اجتماعی را برای آنان فراهم نماید.
کتاب کار” ویژه شرکت کنندگان دربرنامه بوده و شامل جداول، فهرست‌ها، تکالیف خارج کلاسی و برگه‌های کار است که به آنان کمک می‌کند تا به مهارت‌های جدید و اطلاعاتی مربوط به نحوه کنترل بیماری‌شان دست یابند.