روان‌پزشکی اجتماعی

خرده‌ تأملی بر کمپ

مکانی که قرار است اقامتگاهی برای درمان باشد، مدت کوتاهی فرد در آن بماند و البته به اختیار خود باید برود و بازگردد عملاً به تنبیه‌گاهی برای گروهی از رانده شدگان جامعه تبدیل شده است...
۱۸ آبان ۱۴۰۲

موضوع کمپ‌های اعتیاد یا چنانکه در ادبیات رسمی از آن یاد می‌شود اقامتگاه‌های درمانی میان‌مدت یکی از غم‌انگیزترین بخش‌های تاریخ سلامت روان و حقوق بیماران روان از یک سو و حقوق انسانی در سپهری گسترده‌تر است.
مکانی که قرار است اقامتگاهی برای درمان باشد، مدت کوتاهی فرد در آن بماند و البته به اختیار خود باید برود و بازگردد عملاً به تنبیه‌گاهی برای گروهی از رانده شدگان جامعه تبدیل شده است.
همگان بر آنچه که در این اقامتگاه‌ها می‌گذرد و بر اساس شنیده‌ها و دیده‌ها متاسفانه در موارد زیادی نه تنها غیر اخلاقی که انسان‌ستیزانه است چشم بسته‌ایم. اما چه می‌شود که ما مردم از یک سو و اولیای امور از سوی دیگر بر این وضعیت چشم بسته‌ایم؟ احتمالاً باید زیر سایه‌ی نگاه اخلاق‌مدار و ایدئولوژی‌زده‌مان، مساله اعتیاد را غایت لذت‌خواهی یک نفر و در نتیجه مستحق تنبیه به اشد وجه می‌دانیم. بدیهی‌ترین حقوق انسانی آدم‌ها در محیطی نزدیک محل زندگی ما توسط افراد دیگری لگد کوب می‌شود. کسانی که عمدتاً خود رنج وابستگی به یک ماده مشخص را برده‌اند، اکنون تمام تاوانی را که جامعه بر گرده آنها گذاشته از یکی چون خود می‌گیرند. لذت دگر آزارانه و رنج خودآزارانه‌ی مامور کمپ و معتاد بازنمایی وضعیت خشونت باری است که هر دو طرف از کودکی تا بزرگسالی تجربه کرده‌اند، خشونتی که امکان تکامل هیجانی و درونی کردن عشق و صمیمیت را از آنها ستانده و ابزار خشونت و بی‌رحمی را به عنوان تنها راه بقا در فضایی سیاه برایشان به ودیعت گذاشته. قربانی از قربانی انتقام می‌گیرد و ما نفس راحتی می‌کشیم.

آخرین مطالب

۱۸ تیر ۱۴۰۳

روان‌پزشکی اجتماعی

پارادوکس روانکاو-کنشگر

برخلاف نقش سنتی، برخی روانکاوان و چند متفکر خارج از این حوزه که به روانکاوی علاقه‌مند هستند، وارد فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند و به نابرابری‌ها پرداخته و میل به تغییرات اجتماعی را ترویج کرده‌اند. این تغییر، چالش‌هایی را در برابر...
۱۰ تیر ۱۴۰۳

روان‌پزشکی اجتماعی

شتابزده‌ای در باب پدیدار ۸ تیر ۱۴۰۳

مشارکت پایین انتخاباتی در رویدادی ملی از نظر آسیب‏‌شناسی اجتماعی نشان می‌‏دهد که با چندپاره‌‏شدن جامعه روبه‌‏روییم. در عین حال به جهت سیاست‌های ضد حزبی و سیاست‌گریز حاکمیتی، نه آن ۴۰ درصدی که در این انتخابات رأی دادند، و نه...
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

روانکاوی

ایده‌های بنیان‌ساز بنیاد بر باد ده

کارهای بنجامین تأثیر شگرفی در تأکید بر جنبه رابطه‌ای روانکاوی و یکپارچه‌سازی دیدگاه‌های فمینیستی در گفتمان روانکاوی داشته‌اند. کار او تشویق به بازاندیشی در نظریات سنتی در مورد قدرت، استقلال، و هویت می‌کند و او را به یکی از صداهای تأثیرگذار در روانکاوی...
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

روان‌پزشکی اجتماعی

دلالت‌ها را جدی بگیریم

چرا ما تصور می‌کنیم وقتی یک معلم زیر سوال رفته، تمام معلمان زیر سوال رفته‌اند. به نظر من در بطن این داستان باید احساس گناهی را دنبال کرد. شکایت آموزش و پرورش، و اعتراض‌های صنفی در مورد...
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

روان‌پزشکی اجتماعی

افعی تراپی!

درمانگران مانند هر انسان دیگری هر اندازه کاربلد باشند و یا از تعالی اخلاقی و شخصی بهره‌مند، باز هم انسان هستند. از سویی مثل هر حرفه دیگری ممکن است درصد کمی افراد این حرفه دارای ویژگی‌های ضد اجتماعی باشند که چنین...